Jungfrutur - 01

Gerda Maria, juli 2005

Jungfrutur - 02

barbordskojen utfälld

Jungfrutur - 03

På väg

Jungfrutur - 04

Fören

Jungfrutur - 05

Vy från Bockö

Jungfrutur - 06

Naturhamn

Jungfrutur - 07

Naturhamn 2

Jungfrutur - 08

Anita kollar vattnet

Jungfrutur - 09

Bockö södra sidan

Jungfrutur - 10

Skepparen blöt

Jungfrutur - 11

En grann torsk

Jungfrutur - 12

En middagstorsk för två

Jungfrutur - 13

Tärnöträngsel