Musik från Ullarp

 

Musik från Ullarp

Kan en liten by på 18 hushåll ha något att bidra till musikhistorien med? Kanske inte så mycket, men i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet levde här en flöjtspelman, Nils Persson. I hans efterlämnade notböcker finns många goda exempel på den tidens mest gångbara folkliga repertoar; mazurka, polka, vals och kadrilj. Därtill fanns enstaka exempel på polska, polonäs, hopsa och anglais.

Jag har valt Musik från Ullarp som samlingsnamn på min sida, som i huvudsak handlar om musik. Genom att arbeta med musik i c:a 20 år har jag skaffat mej vänner och kontakter inom musikområdet, både administrativt och utövande.

Mitt intresse för folkmusik och särskilt då musik från Linderödsåsen, resulterat i några sidor om detta på sidan.

Kapell Klezmorim

Klezmer är också en musikform som jag tycker mycket om, både att lyssna på och spela. När jag spelar klezmer gör jag det i Kapell Klezmorim.

Jag har samlat några låtar som jag tycker om i en liten notbok.

Läs mer


@@alt@@Träskofiol

En inovation från mitten av 1800-talet. Förmodligen ett inte så allvarligt menat utan resultat av ett experiment med att återanvända en utsliten träsko.

Den blev i alla fall ganska populär under den nationalromantiska yran vid förra sekelskiftet då man febrilt letade efter nationella och regionala särarter inom den folkliga kulturen.

Med sin gälla och nasala klang påminner ljudet om en rebec eller andra medeltida föregångare till den moderna fiolen.