AppleMark
Curiculum Vit¾

 

Stefan Edenborg (550225)

Liarumsvägen 87

290 10, Tollarp

Sverige

Tfn +46 44 32 01 52. +46 707 18 58 34

E-mail stefan@edenborg.com

 

 

 

 


MERITER

Genom mina yrkeserfarenheter har jag skaffat mig betydande insikter i relationen mellan kultur och samhälle. Jag tycker om verkliga utmaningar och ser sällan svårigheterna före jag uttömt möjligheterna. Mina främsta egenskaper är kreativitet i den betydelsen att jag hittar lösningar där andra kanske viker för tradition och praxis.

 

YRKESLIVSERFARENHET

Här följer en sammanfattning av mitt yrkesliv hittills så som det gestaltat sig efter att jag avslutat musiklinjen på Skurups folkhögskola:

1978 - 1988

Arbetade jag som musiker vid en rad olika små teatrar:

Blekinge länsteater, musiker

Östgötateatern, musiker

Älvsborgs läns teater, musiker, kompositör

Borås stadsteater, musiker och kompositör

Folkteatern i Malmö, musiker

Teater 23 musiker, kompositör och regissör

Teaterhögskolan i Malmö, musiker

Parallellt med dessa engagemang medverkade jag i orkestrar som spelade allt från salongsmusik till traditionell jazz.

Under min tid på Teater 23 initierade och producerade konsertserien Musik på Backarna som huvudsakligen presenterade nutida konstmusik. Bl.a. en cellokonsert av G Fulda som framfördes av Tivoligardet med Hege Waldeland som solist. Jag regisserade också några små operor, bl.a. Den fula ankungen med musik av Prokoffiev.

1988 - 96

Arbetade jag som producent i Musik i Skåne, vilket innebar att producera och distribuera musikprogram över hela Skåne och i vissa fall även resten av Sverige. I det arbetet gavs rika möjligheter att identifiera de faktorer som verkar för ett lyckat möte med musik. Arbetet bestod också i att utveckla och odla nätverk och andra kontakter i musiklivet, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

En av de stora utmaningarna var att kombinera rätt musik med rätt publik. Vilket förutsätter täta kontakter med både arrangörer och artister. En viktig prioritering som genomsyrade arbetet var musik för barn och ungdom. En motiverad och intresserad publik vet ju alltid vad de vill ha och gör själva sina aktiva val när det gäller musik. Barn och ungdomar och andra ovana grupper kräver ett helt annat tilltal när det gäller att våga ta till sig musik som man inte tidigare haft relation till.

En stor del av arbetet har jag ägnat åt att försöka övervinna detta problem. Tack vare min bakgrund inom både teater och musik har det fallit sig naturligt att försöka laborera med formerna för musik. Att sätta musiken i ett sammanhang eller skapa sammanhang till musiken. I det arbetet lärde jag mig flera viktiga ledord när det gäller att producera musik, t.ex. originalitet, kommunikation.

En organisation som har till uppgift att producera upplevelser är kommunikation i ordets vidaste bemärkelse oerhört viktigt. Som producent hade jag goda möjligheter att tillsammans med artister arbeta fram originella koncept. T.ex. kunde jag forma produktioner där jag sammanförde artister som aldrig tidigare samarbetat. Tommy Körberg framförde i programmet ÓBallad för en manÓ Jaques Werups kärleksdikter tillsammans med södra Skandinaviens bästa jazzmusiker. Under åren som producent initierade jag flera varianter på samarbeten ute i kommunerna. T.ex. Abonnemangsserien i Kristianstad, folkmusikdagar på Frerikdals friluftsmuseum m.m.

Sammanfattningsvis kunde jag under åren på Musik i Skåne utveckla både mina konstnärliga och administrativa förmågor.

1995 - 96

Ett av de större projekt jag initierat och genomfört är International Film Music Festival i Malmö 1996 som firades med anledning av filmens 100 - års jubileum. Festivalen är den största filmmusikfestival som hittills genomförts. Arrangemanget var en stor konstnärlig framgång, men tyvärr lyckades vi inte göra den till den kommersiella framgång vi önskat. Trots detta var hela arrangemanget oerhört lärorikt för mig och alla andra som arbetat med projektet. Tre professionella orkestrar genomförde 10 föreställningar med levande musik till stumfilm. Carl Davis och Gillian Andersen dirigerade, vi visade också nästan all 70 mm film som producerats och en rad mindre arrangemang kompletterade festivalen.

Våren 1997

Engagerades jag som projektledare för Manifestation Skåne 970701 som firades med anledning av Region Skånes bildande och starten på Kulturstafetten. Detta utfördes på uppdrag av det nybildade Region Skåne med direkt koppling till landstingspolitiker och tjänstemän.

Detta arrangemang är det största jag genomfört, 730 artister framförde 105 programpunkter på två scener under en dag. I stort sett var hela det skånska kulturlivet representerat från amatörer till institutionernas professionella artister.

1997 - 2001

Arbetade jag som verksamhetsledare för barn och ungdom och kammarmusik på Stiftelsen Musik i Väst i Göteborg.

Arbetet som verksamhetsledare för kammarmusik bestod i två huvudsysslor, att leda en kammarensemble och att erbjuda musikarrangörerna i Västra Götaland kammarmusik av hög klass. Säsongens höjdpunkt var Stenungsunds Kammarmusikfestival som jag också ansvarade för både praktiskt och konstnärligt.

 

Arbetet med barn och ungdom bestod i att tillsammans med tre medarbetare, initiera och genomföra Musik i Västs verksamhet för barn och ungdom. För vilket jag hade det konstnärliga och ekonomiska ansvaret.

I min roll som verksamhetsledare för barn och ungdom fick jag tillfälle att utveckla nya former för utbudsförfarandet. Detta resulterade i Mötesplats 1999.

I det konstnärliga ansvaret som verksamhetsledare har jag utvecklat sceniska musikproduktioner med samarbeten med både dans, teater och litteratur. Ett exempel på detta är programmet ÓSamtal fortgårÓ som Stockholmskvartetten och skådespelerskan Marika Lagercrantz framför runt om i Sverige. Den röda tråden i programmet är författaren August Strindbergs förhållande till musik.

2001 - 2004

Sedan september 2001 har jag arbetat jag som konstnärlig ledare/enhetschef på Kulturhuset Barbacka i Kristianstad. Barbacka är en kommunal kulturinstitution där alla konstformer är representerade. årligen har vi c:a 75 000 besökare varav 30 000 tar del av våra planerade program, hälften av dessa är besök av skolor. Som chef hade jag hela ansvaret för personal, ekonomi och den konstnärliga helheten. Mer information finns på http://www.barbacka.se/

En fråga som jag prioriterat är kulturens roll i det pedagogiska arbetet.

Övrigt

Under alla år de som jag arbetat som kulturbyråkrat har internationella utbyten varit viktiga på alla nivåer. I mina arbeten har jag utvecklat internationella relationer, främst när det gäller engagemang av artister av olika slag, men också att delta i den internationella nätverk. Under min tid på Musik i Skåne var jag engagerad i ISPAA.

Sedan 2001 är jag sekreterare i EunetArt, European Network for Art Organisations for Children and Young People. Ett internationellt nätverk för organisationer som producerar kultur för barn och ungdom. Mer information finns på http://www.eunetart.org

Sedan 2004 är jag också sekreterare i BaS, Barnkulturcentra i Sverige.

Bland mina annorlunda engagemang är att jag varit sekreterare i Skånes Spelmansförbund på 90 - talet, vilket gett mig god insikt i skandinavisk folk- och världsmusik. Senare delen av 70 - talet tillbringade jag på jazzklubben Montmartre i Köpenhamn.

€r väl förtrogen med de flesta datorprogram som används idag både på Mac och PC.

Slutligen några ord om mig som privatperson.

Jag är sammanboende med en kvinna sedan tre år tillbaka. Fritiden tillbringar vi gärna med resor gärna på havet. Jag har tre vuxna barn. Får jag ytterligare tid över spelar jag klezmer med min ensemble Kapell Klezmorim.

 

 

Tollarp 2004-09-27